רואה חשבון ביקורת לחברות

תפקידו הקלאסי של רואה חשבון לחברות הוא לבצע ביקורת על הדוחות הכספיים של החברה ולאחר מכן לתת חוות דעת על דוחות אלו האם הדוחות משקפים באופן נאות את מצבה הכספי של החברה.

על פי חוק החברות, חלה חובה על כל חברה למנות רואה חשבון על מנת שיבקר את דוחותיה הכספיים של החברה.

תקפידו של רואה חשבון לחברה המלווה אותה באופן שוטף מלבד התפקיד שצוין לעיל, רואה חשבון לחברה מעניק מעטפת שלמה של עזרה לחברה בכלל ולבעל העסק בפרט בניהול החשבונאי של עסקו. בין היתר רואה החשבון יסייע לחברה בנושאים הבאים:

 1. פתיחת תיקים ברשויות המס לכל חברה נוספת המוקמת על ידי בעל העסק או החברה האם
 2. ליווי וייעוץ שוטף וכן הדרכה להנהלת החשבונות של החברה (אם הנהלת החשבונות עצמאית) בכל הקשור לעמידה בהוראות ניהול ספרים.
 3. ייעוץ בנושאי המס השונים כולל עזרה בתכנון מס נכון ותואם לחברה ובכך סיוע בחיסכון במס.
 4. סיוע בעריכת דוחותיה הכספיים של החברה וכן מתן חוות דעת לדוחות הכספיים.
 5. הגשת דוחות המס השנתיים לרשויות.
 6. הגשת דוח מס לבעלי המניות של החברה.
 7. הגשת דוח שנתי לרשם החברות.
 8. מתן אישורים מיוחדים במהלך השנה (לבנקים, רשויות וכדומה).
 9. עזרה בניהול שוטף מול רשויות המס כגון: מענה למכתבים שונים מרשויות המס, השגת אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקין וכו'.
 10. מתן מעטפת מלאה של הנהלת חשבונות חיצונית כולל הפקת תלושי שכר.

 

כמובן שזוהי אינה רשימה סגורה ורואה החשבון יסייע ככל שניתן בכל היבט פיננסי שידרש לכך על ידי החברה.

יתרונות להקמת חברה בע"מ

 

חברה בע"מ היא ישות משפטית שהתאגדה לביצוע פעולות למטרות רווח. חברה בע”מ היא גוף הקיים מתוקף חוק החברות ומקבל הכרה עם רישומו ואישורו ע”י רשם החברות. בשונה מאשר עצמאי (יכול להתאגד גם כשותפות לצורך העניין), חברה בע”מ נרשמת ומתפקדת כגוף משפטי הנפרד לבעליה, המשמעות היא שלחברה יש זכויות וחובות משלה דבר שנועד להנמיך את הסיכון העסקי של היזמים.

 

 • תדמית העסק – פתיחת חברה בע”מ לעיתים נובעת משיקולים איכותיים ולא מספריים או משפטיים. למשל, סקרי דעת קהל רבים בתחום העסקי מעידים כי תדמית של חברה נתפסת כיותר מרשימה מאשר עצמאי בלבד או שותפות.
 • גיוס כספים ומשקיעים – אחד היתרונות המובהקים לרישום חברות רבות בעולם הסטארטפים מכיוון שפלטפורמה של חברה מאפשרת לבעליה גיוון ונוחות באפשרויות גיוס ההון – גיוס הון תמורת הקצאת מניות או באמצעות אגרות חוב הם מאוד נוחים ומהירים. וכמו כן, כפי שציינו לעיל, התדמית בהחלט משפיע על הנכונות של משקיעים להשקיע בחברה.
 • שיקולי מס – יחיד הפועל כעצמאי משלם מס הכנסה לפי מדרגות המס בהתאם לגובה הכנסותיו כאשר מדרגת המס הגבוהה ביותר יכולה להגיע ל- 50% (כולל מס יסף) ובנוסף לתשלומים לביטוח לאומי ומס בריאות שיעור המס הכולל שמשלם עצמאי עשוי להגיע לשיעור אפקטיבי של 50%. מנגד, מס החברות, נכון לשנת 2022 הינו 23% בלבד. כך שבעל העסק יכול לנצל את המיסוי הנמוך, למשוך לעצמו רק מה שצריך (ולשלם על המשיכה לפי מדרגות מס) ועם העודף להתנהל ולמנף את העסק מבלי להצטרך לשלם עליו את יתרת המס – יתרת המס תשולם ברגע שיחליט למשוך את הכסף מהחברה (על ידי דיבידנד או משכורת).
 • שקיפות בין בעלי המניות – יתרון על פני שותפות למשל. כאשר ישנם מספר שותפים שרוצים לפתוח יחד עסק, יותר קל לפקח על פעילותה של חברה מאשר על פעילותה של שותפות מכיוון שבחברה יש שלמות נתונים, כלומר: 100% מההוצאות וההכנסות ירשמו כיוון שמנוהלת הנהלת חשבונות כפולה ולא חד צידית.
 • יתרון של משיכת תלוש שכר על ידי בעל השליטה – בעל השליטה מתנהל כמו שכיר או מושך דיבידנד פעם בתקופה בהתאם להחלטתו ועל כן, בעל השליטה מקבל תלוש מסודר עם: 

  • פיצויים פטורים עד גובה התקרה לבעל השליטה בסיום העבודה
  • מחלה – בעל המניות זכאי לקבל מהחברה
  • חופשה – בעל המניות זכאי לקבל מהחברה
  • הבראה – בעל המניות זכאי לקבל מהחברה
  • פנסיה – בעל המניות זכאי לקבל מהחברה
  • פיצויים – בעל המניות זכאי לקבל מהחברה

שאלות ותשובות בנושאי ביקורת

כן, על פי חוק החברות, חלה חובה על כל חברה למנות רואה חשבון על מנת שיבקר את דוחותיה הכספיים של החברה.

בדיקת ספרי החברה על ידי רואה החשבון אשר בסוף הבדיקה רואה החשבון חותם על חוות דעת אשר בה הוא כותב האם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה ליום 31 בדצמבר של שנת הדוח, את תוצאות פעולותיה והשינויים בהונה העצמי. זאת, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל. יש לציין כי חוות דעת זו עשויה להיות "חלקה" – כלומר, ללא כל הסתייגות מצד רואה החשבון. או שחוות הדעת תהיה "לא חלקה", כלומר מסוייגת או שלילית.

הצורך בדוחות כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון נובעת בעיקר מכך שיש גופים ומוסדות אשר משתמשים בדוחות הכספיים. גופים כגון: בנקים, ספקים, נותני אשראי, משקיעים, רשויות המס השונות, מוסדות ממשלתיים וכדומה נסמכים על חוות דעתו של רואה החשבון בבואם לקבל החלטה בקשר למתן אשראי לחברה או בקשר לבדיקה בדבר איתנותה הפיננסית של החברה (במכרזי מדינה מסויימים לדוגמא). כמו כן, בעלי המניות, שלא תמיד הם המנהלים את החברה, מסתמכים על הנתונים המדווחים בדוחות הכספיים ועל פיהם מבססים חלק ניכר ומשמעותי מהחלטותיהם האסטרטגיות והניהוליות.

התשובה הקצרה היא שבהחלט ניתן, הארוכה היא שצריך רק לוודא משפטית שמול המעסיק שלכם אינכם חתומים על הסכם עבודה שמגביל אתכם בעניין.

לגבי דוחות של סוף שנה – חלה חובה על פי חוק למנות רואה חשבון לחברה שיערוך לה ביקורת דוחות כספיים ויתן לה חוות דעת חתומה בסוף השנה, גם על הדוחות הכספיים וגם על דוחות המס. זאת להבדיל מעוסק עצמאי, מכיוון שבחברה הדוחות שמוגשים בסוף שנה כוללים דוחות שלא קיימים בעוסק עצמאי.

כמובן שלא, רואה חשבון מבקר, מלבד הפן של ביקורת הדוחות הכספיים, מלווה את החברה בכל הקשור לייעוץ השוטף מבחינת דיני המס, עזרה וקשר מול רשויות המס השונות, מתן אישורים מיוחדים לבנקים, למשרדי ממשלה וכדומה ועוד.

את מס ההכנסה ודמי הביטוח הלאומי משלמים על הרווח שלכם שהוא בעצם כל הכנסות שלכם פחות ההוצאות המוכרות ולכן כל כך חשוב לדעת לדרוש הוצאות בצורה נכונה, מכיוון שאם לא תדרשו אותם, או לא תדרשו את כולן כפי שמגיע לכם על פי החוק, הרווח שלכם יהיה גבוה יותר ולכן תשלמו יותר מיסים וביטוח לאומי.

לא, חברה תתאגד לצורך מע"מ רק כעוסק מורשה.

החשיבות של העידן הטכנולוגי ושילובו בשירותים אותם מעניק רואה החשבון לחברה

שנות האלפיים הביאו איתם האצה טכנולוגית בעיקר בכל הקשור לעולמות של האינטרנט והדיגיטל, טכנולוגיה זו לא פסחה על מקצוע ראיית החשבון ומשרדנו דואג להישאר מעודכן בכל הפיתוחים הטכנולוגיים החדשניים ביותר ומשתמש בהם על מנת לסייע ללקוחותיו ולהקל עליהם בכל התהליכים.

בין היתר, לא תמצאו במשרדנו ניירות פיזיים, הכל דיגיטלי, הכל ממוחשב.

כל המסמכים מועברים בין עובדי המשרד לחברה באמצעיים דיגטליים. וכמו כן, חתימה על הדוחות נעשית בצורה דיגיטלית מרחוק.

לחברה תינתן גישה מרחוק לכל דוחותיה המוענקים על ידי רואה החשבון כך שכאשר מנהל החברה יושב לדוגמא עם פקיד הבנק שלו הוא יכול לשלוף עבור הפקיד כל דוח שהוא חפץ בלחיצת כפתור בסמארטפון שלו.

זה יעיל, חסכוני, קל, נוח ומונע סירבול מיותר.

אז זהו, החברה הוקמה ואתם מוכנים לצאת לדרך, בהצלחה!

מחפש רואה חשבון מומחה לביקורת?

כרואי חשבון דיגיטליים איננו דורשים מכם להגיע אלינו פיזית (למרות שאתם יותר ממוזמנים), אפשר באמצעות שיחת טלפון לבצע היכרות ולהבין את כל הצרכים שלכם כעסק.

דילוג לתוכן