חוק לצמצום השימוש במזומן ודיווח עסקאות מקרקעין

מאת שמואלוב אהרונוב, רואי חשבון

החל מ-1 בינואר 2019 נכנס לתוקף "החוק לצמצום השימוש בכסף" האוסר על ביצוע עסקאות מכל סוג שהוא במזומן בסכום של למעלה מ-11 אלף שקל  או עד 10% ממחיר העסקה , לפי הנמוך מביניהם. 
במסגרת החוק נקבע גם כי על כל עסקת מקרקעין, לרבות דירות מגורים, יהיה מחוייב הרוכש בדיווח על אופן המימון של העסקה: האם במזומן, בכרטיס אשראי בשיקים וכו'. יצויין כי על הדיווח להיות מגובה במסמכים.
 
לאחר הדיווח, יכולה רשות המיסים להחליט לבקש פירוט לגבי המקורות הכספיים לעסקה וכמו כן אסמכתאות המוכיחות את אמת הדיווח ולוודא שאכן הרוכש עמד במגבלת החוק על השימוש במזומן כפי שפורט לעיל. 
בהמשך לממצאי ועדת לוקר, מטרת החוק היא בעיקר לנסות ולצמצם את ההון השחור, מה שיסייע במאבק בהעלמות מס והלבנת הון. זאת במטרה להילחם בהלבנות הון שמקורן מעבר לים, המגבלות חלות כבר מספר שנים על תושבי חוץ המשקיעים בישראל, עליהם חלה חובה לדווח מהם המקורות הכספיים להשקעותיהם ולהכנסות הכספיות בארץ. כעת, לאחר תחולת החוק, יחולו המגבלות גם על יתר האזרחים במדינה.

"על כל עסקת מקרקעין, לרבות דירות מגורים, יהיה מחוייב הרוכש בדיווח על אופן המימון של העסקה"

החובה חלה על כל רוכש מקרקעין – ללא קשר למספר הדירות שברשותו, החוק חל גם על רוכשי מגרש, חנות, משרד וכו' בכל סכום.
ברשות המסים מודעים לכך שלא תמיד כל המימון של העסקה ברור במועד חתימת החוזה, ולכן יאפשרו לדווח על אופן המימון של העסקה בצורה מקוונת במערכת אינטרנטית שתוקם לצורך זה, בתוך חצי שנה מיום החתימה.
רשות המסים תאפשר מספר חודשי הסתגלות לחוק החדש, שאחריהם על מי שלא ידווח על המקורות כספיים יוטלו קנסות בגין אי-דיווח ולא ינתן אישור לרישום של הנכס בטאבו על-שם הקונה במסגרת העסקה. 
 
החוק חל גם על שירותים כמו שיפוצים. על כל דיווח של הוצאה בגין שיפוצים, למשל, יידרש המדווח להראות אסמכתאות לגבי אופן העברת הכספים לצורך עבודות השיפוצים. אם לא יועברו אסמכתאות, משמעות הדבר ששולם כסף מזומן, והדבר ייחשב עבירה.

נשמח לסייע בכל שאלה נוספת

050-3412900

רו"ח שמואל שמואלוב

054-7201410

רו"ח אריאל אהרונוב

זמינות 9:00-18:00

כתובת בר יהודה 7ב' בת-ים

מייל sa@sa-cpas.co.il

Spread the word

Facebook
Twitter
LinkedIn

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.